Protokół został sporządzony na podstawie wymagań opisanych w dokumencie "Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020".

Dot. Projektu: Podlaski sok z Aronii - bio-hitem w Chinach. Numer projektu POIR.03.03.03-20-0008/17-00

Program Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Poddziałanie Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand

Attachments:
Download this file (Komunikat zapytanie nr 2.pdf)Komunikat zapytanie nr 2.pdf[Komunikat dot. Zapytania ofertowego nr 2]227 kB
Download this file (protokol2.pdf)protokol2.pdf[Protokół z postępowania]1151 kB